રાહુલ ગાંધીનો CM યોગી પર શાબ્દિક પ્રહાર: ‘યોગી ધાર્મિક નેતા નહીં, પરંતુ મામુલી ઠગ છે ભાજપ જે કરી રહી છે તે અધર્મ છે’ એમ કહી કોંગ્રેસને તપસ્વીઓની પાર્ટી ગણાવી

રાહુલ ગાંધીનો CM યોગી પર શાબ્દિક પ્રહાર: ‘યોગી ધાર્મિક નેતા નહીં, પરંતુ મામુલી ઠગ છે ભાજપ જે કરી રહી છે તે અધર્મ છે’ એમ કહી કોંગ્રેસને તપસ્વીઓની પાર્ટી ગણાવી