રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધઃ પુતિને 6 અને 7 જાન્યુઆરી એમ બે દિવસીય યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી, ચર્ચના વડાએ તહેવારના લીધે કરી હતી અપીલ

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધઃ પુતિને 6 અને 7 જાન્યુઆરી એમ બે દિવસીય યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી, ચર્ચના વડાએ તહેવારના લીધે કરી હતી અપીલ