સાઉથ સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની મચ અવેટેડ ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2’માં થઈ રણવીર સિંહની એન્ટ્રી, પોલીસ ઓફિસરની ભૂમિકા નિભાવતો જોવા મળશે

સાઉથ સ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની મચ અવેટેડ ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2’માં થઈ રણવીર સિંહની એન્ટ્રી, પોલીસ ઓફિસરની ભૂમિકા નિભાવતો જોવા મળશે