બ્રાઝિલની ચૂંટણીમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેયર બોલ્સોનારોની હાર પછી સમર્થકોએ સંસદથી લઇને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કર્યો હંગામો, બેરિકેડ તોડી મચાવ્યો હોબાળો

બ્રાઝિલની ચૂંટણીમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેયર બોલ્સોનારોની હાર પછી સમર્થકોએ સંસદથી લઇને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કર્યો હંગામો, બેરિકેડ તોડી મચાવ્યો હોબાળો