પ્રિયંકા ચોપરાએ પહેલીવાર બતાવ્યો પુત્રી માલતી મેરી ચોપરા જોનસનો ચહેરો, ફેન્સએ કહ્યું- ‘ડેડી જેવી દેખાય છે’