‘બ્રિટિશ વોગ’ મેગેઝિન માટે પ્રિયંકા ચોપરાએ પુત્રી માલતી મેરી જોનાસ સાથે કરાવ્યું પહેલું ફોટોશૂટ

‘બ્રિટિશ વોગ’ મેગેઝિન માટે પ્રિયંકા ચોપરાએ પુત્રી માલતી મેરી જોનાસ સાથે કરાવ્યું પહેલું ફોટોશૂટ