ત્રણ વર્ષ પછી ભારત આવશે પ્રિયંકા ચોપડા; ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ ‘જી લે ઝરા’ માટે આલિયા ભટ્ટ, કેટરિના સાથે શૂટિંગ કરશે

ત્રણ વર્ષ પછી ભારત આવશે પ્રિયંકા ચોપડા; ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ ‘જી લે ઝરા’ માટે આલિયા ભટ્ટ, કેટરિના સાથે શૂટિંગ કરશે