પીએમ મોદીએ આપી ઉત્તરાખંડને મોટી ભેટ: વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી બતાવી રાજ્યની પહેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી, પોણા પાંચ કલાકમાં દિલ્હીથી દહેરાદૂન પહોંચાડશે

પીએમ મોદીએ આપી ઉત્તરાખંડને મોટી ભેટ: વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી બતાવી રાજ્યની પહેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી, પોણા પાંચ કલાકમાં દિલ્હીથી દહેરાદૂન પહોંચાડશે