સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દિલ્હીમાં યોજાનારી G-20 સમિટમાં ભાગ લેવા ભારત નહીં આવે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે કર્યું કન્ફર્મ

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દિલ્હીમાં યોજાનારી G-20 સમિટમાં ભાગ લેવા ભારત નહીં આવે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે કર્યું કન્ફર્મ