પીએમ મોદીએ કેવડિયા ખાતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઉપસ્થિતિમાં કર્યું મિશન લાઇફનું લોન્ચિંગ

પીએમ મોદીએ કેવડિયા ખાતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઉપસ્થિતિમાં કર્યું મિશન લાઇફનું લોન્ચિંગ