વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પ્રહલાદ મોદીની કારને થયો અકસ્માત, પુત્ર-પુત્રવધૂ સહિત 5 ઘાયલ; મૈસુરથી બાંદીપુર જતા થયો કાર અકસ્માત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પ્રહલાદ મોદીની કારને થયો અકસ્માત, પુત્ર-પુત્રવધૂ સહિત 5 ઘાયલ; મૈસુરથી બાંદીપુર જતા થયો કાર અકસ્માત