પીએમ મોદી આજે મુંબઈ અને કર્ણાટકની મુલાકાતે: 39 હજાર કરોડની આપશે ગિફ્ટ, બે મેટ્રો લાઈનને પણ બતાવશે લીલીઝંડી

પીએમ મોદી આજે મુંબઈ અને કર્ણાટકની મુલાકાતે: 39 હજાર કરોડની આપશે ગિફ્ટ, બે મેટ્રો લાઈનને પણ બતાવશે લીલીઝંડી