પીએમ મોદી આજે બેંગલુરુમાં કરશે ‘ઈન્ડિયા એનર્જી વીક 2023’ નું ઉદ્ધાટન, લોન્ચ કરશે નવું બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ E20

પીએમ મોદી આજે બેંગલુરુમાં કરશે ‘ઈન્ડિયા એનર્જી વીક 2023’ નું ઉદ્ધાટન, લોન્ચ કરશે નવું બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ E20