આજે દેશભરમાં 45 જગ્યાએ યોજાયો રોજગાર મેળો, પીએમ મોદીએ 51 હજાર યુવાઓને આપ્યા નિમણૂક પત્રો; કહ્યું- ‘રોજગારી આપવી અમારી સૌથી પહેલી પ્રાથમિક્તા’

આજે દેશભરમાં 45 જગ્યાએ યોજાયો રોજગાર મેળો, પીએમ મોદીએ 51 હજાર યુવાઓને આપ્યા નિમણૂક પત્રો; કહ્યું- ‘રોજગારી આપવી અમારી સૌથી પહેલી પ્રાથમિક્તા’