મધ્યપ્રદેશમાં મંદિરના શિખર સાથે અથડાયું ફાલ્કન એવિએશન એકેડમીનું ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ; પાઇલટનું મોત

મધ્યપ્રદેશમાં મંદિરના શિખર સાથે અથડાયું ફાલ્કન એવિએશન એકેડમીનું ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ; પાઇલટનું મોત