પાકિસ્તાનના પેશાવરની મસ્જિદમાં ફિદાઈન હુમલો: 550 નમાઝીઓ હતા હાજર, 29 પોલીસકર્મીઓનાં મોત, 158 ઘાયલ

પાકિસ્તાનના પેશાવરની મસ્જિદમાં ફિદાઈન હુમલો: 550 નમાઝીઓ હતા હાજર, 29 પોલીસકર્મીઓનાં મોત, 158 ઘાયલ