ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટ્રકથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરતી વખતે રસ્તામાં ક્યાંક પડી ગઈ રેડિયોએક્ટિવ કેપ્સ્યૂલ, 1400 કિમીના એરિયામાં શોધખોળ ચાલુ, સરકારે જાહેર કર્યું એલર્ટ

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટ્રકથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરતી વખતે રસ્તામાં ક્યાંક પડી ગઈ રેડિયોએક્ટિવ કેપ્સ્યૂલ, 1400 કિમીના એરિયામાં શોધખોળ ચાલુ, સરકારે જાહેર કર્યું એલર્ટ