ફિલ્મ ‘પઠાન’માં દીપિકા પાદુકોણની બીકીનીના કલરની બબાલનો આવશે અંત; સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મ અને ગીતોમાં ફેરફાર કરવાનો આપ્યો આદેશ

ફિલ્મ ‘પઠાન’માં દીપિકા પાદુકોણની બીકીનીના કલરની બબાલનો આવશે અંત; સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મ અને ગીતોમાં ફેરફાર કરવાનો આપ્યો આદેશ