અમેરિકામાં શિકાગો એરપોર્ટ પર લાતો-મુક્કાનો વરસાદ, બે યુવકોએ મહિલા પર હુમલો કરતાં શરુ થઈ મારામારી, પોલીસે કરી ધરપકડ