આજે ફરી લોકસભા અને રાજ્યસભાની કામગીરી 2 વાગ્યા સુધી મોકૂફ, રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણી મુદે ભાજપનો હંગામો તો કોંગ્રેસે પણ પીએમ મોદીની સ્પીચના પ્લેકાર્ડ બતાવી મચાવ્યો હોબાળો

આજે ફરી લોકસભા અને રાજ્યસભાની કામગીરી 2 વાગ્યા સુધી મોકૂફ, રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણી મુદે ભાજપનો હંગામો તો કોંગ્રેસે પણ પીએમ મોદીની સ્પીચના પ્લેકાર્ડ બતાવી મચાવ્યો હોબાળો