પાકિસ્તાન: બાબર આજમ-શાહિદ આફ્રિદી સહિત દિગ્ગજ પ્લેયરો રમી રહ્યા હતા મેચ, સ્ટેડિયમની બહાર થયો બોમ્બ બ્લાસ્ટ, TTPએ લીધી હુમલાની જવાબદારી

પાકિસ્તાન: બાબર આજમ-શાહિદ આફ્રિદી સહિત દિગ્ગજ પ્લેયરો રમી રહ્યા હતા મેચ, સ્ટેડિયમની બહાર થયો બોમ્બ બ્લાસ્ટ, TTPએ લીધી હુમલાની જવાબદારી