પાકિસ્તાનમાં આજે રજા;  ટી-20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમીફાઈનલમાં આજે પાકિસ્તાન-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર થશે

પાકિસ્તાનમાં આજે રજા; ટી-20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમીફાઈનલમાં આજે પાકિસ્તાન-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર થશે