લીબિયામાં ડેનિયલ વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી, 2000થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા

લીબિયામાં ડેનિયલ વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી, 2000થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા