રિલીઝ થયા પહેલા જ ફિલ્મ ‘પઠાણ’ એ કરી કરોડોની કમાણી, 100 કરોડમાં વેચાયા શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મના OTT રાઇટ્સ

રિલીઝ થયા પહેલા જ ફિલ્મ ‘પઠાણ’ એ કરી કરોડોની કમાણી, 100 કરોડમાં વેચાયા શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મના OTT રાઇટ્સ