11 ઇંચની ડિસ્પ્લે અને 9500mAh ની બેટરી સાથે લોન્ચ થશે Oppo Pad 2, લીક થયા સ્પેશિફિકેશન

11 ઇંચની ડિસ્પ્લે અને 9500mAh ની બેટરી સાથે લોન્ચ થશે Oppo Pad 2, લીક થયા સ્પેશિફિકેશન