પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાન પ્રાંતમાં તાલિબાની આતંકવાદીઓએ સેના પર કર્યા એક પછી એક અનેક હુમલા, 6 જવાનોના મોત, 15 નાગરિક ઘાયલ

પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાન પ્રાંતમાં તાલિબાની આતંકવાદીઓએ સેના પર કર્યા એક પછી એક અનેક હુમલા, 6 જવાનોના મોત, 15 નાગરિક ઘાયલ