રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના ટીકાકાર રાજનેતા પાવેલ એન્તોવનું ભારતમાં મોત, ઓડિશામાં હૉટલની બારીમાંથી પડી જવાથી થયું મૃત્યુ

રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના ટીકાકાર રાજનેતા પાવેલ એન્તોવનું ભારતમાં મોત, ઓડિશામાં હૉટલની બારીમાંથી પડી જવાથી થયું મૃત્યુ