રાજસ્થાનના ડેપ્યુટી સીએમ સચિન પાયલોટ પોતાની જ સરકાર વિરુદ્ધ કાઢશે જન સંઘર્ષ યાત્રા, સીએમ ગેહલોત પર પ્રહાર કરતા કહ્યું- ‘તેમના નેતા સોનિયા ગાંધી નહીં વસુંધરા રાજે છે’

રાજસ્થાનના ડેપ્યુટી સીએમ સચિન પાયલોટ પોતાની જ સરકાર વિરુદ્ધ કાઢશે જન સંઘર્ષ યાત્રા, સીએમ ગેહલોત પર પ્રહાર કરતા કહ્યું- ‘તેમના નેતા સોનિયા ગાંધી નહીં વસુંધરા રાજે છે’