ICBM મિસાઈલનું પરીક્ષણ કર્યા પછી ઉત્તર કોરિયાનો મોટો દાવો, કહ્યું- ‘અમેરિકા સામે યુદ્ધ કરવા 8 લાખ લોકો સેનામાં જોડાવા તૈયાર ‘

ICBM મિસાઈલનું પરીક્ષણ કર્યા પછી ઉત્તર કોરિયાનો મોટો દાવો, કહ્યું- ‘અમેરિકા સામે યુદ્ધ કરવા 8 લાખ લોકો સેનામાં જોડાવા તૈયાર ‘