નોરા ફતેહીએ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ પર કર્યો 200 કરોડનો માનહાનિનો કેસ; કહ્યું ‘મહાઠગ સુકેશ સાથે મારું નામ બળજબરીથી ઉમેરવામાં આવ્યું’

નોરા ફતેહીએ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ પર કર્યો 200 કરોડનો માનહાનિનો કેસ; કહ્યું ‘મહાઠગ સુકેશ સાથે મારું નામ બળજબરીથી ઉમેરવામાં આવ્યું’