Nokia 2780 Flip
Nokia 2780 Flip
Nokia 2780 Flip
Nokia 2780 Flip

2 ડિસ્પ્લે અને 4GB રેમ સાથે Nokia 2780 Flip મોબાઇલ લોન્ચ; 8 હજારથી ઓછી હશે કિંમત