મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ બોર્ડે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું- ‘મહિલાઓ મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરી શકે છે, પરંતુ પુરુષો સાથે ના બેસવું જોઈએ’

મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ બોર્ડે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું- ‘મહિલાઓ મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરી શકે છે, પરંતુ પુરુષો સાથે ના બેસવું જોઈએ’