ગુજરાતના નવસારીમાં વલસાડથી ભરૂચ જતી ફોર્ચ્યુનર કારે ગુમાવ્યો કાબૂ, ડિવાઇડર ક્રોસ કરી સામે આવતી લક્ઝરી બસ સાથે અથડાઈ, 9 લોકોનાં મોત

ગુજરાતના નવસારીમાં વલસાડથી ભરૂચ જતી ફોર્ચ્યુનર કારે ગુમાવ્યો કાબૂ, ડિવાઇડર ક્રોસ કરી સામે આવતી લક્ઝરી બસ સાથે અથડાઈ, 9 લોકોનાં મોત