ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ T20 સિરીઝની પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની 21 રને હાર, કિવી ટીમે સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી

ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ T20 સિરીઝની પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની 21 રને હાર, કિવી ટીમે સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી