ટીવીએસ મોટર્સે બાંગ્લાદેશમાં લોન્ચ કર્યું 86 કિમીની એવરેજવાળું Metro Plus 110cc બાઈક, અંદાજીત કિંમત 1 લાખ રૂપિયા

ટીવીએસ મોટર્સે બાંગ્લાદેશમાં લોન્ચ કર્યું 86 કિમીની એવરેજવાળું Metro Plus 110cc બાઈક, અંદાજીત કિંમત 1 લાખ રૂપિયા