પેરિસ મોટર શોમાં રેનોએ રજૂ કરી પોતાની નવી કોન્સેપ્ટ ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી ઓફ-રોડ, એકવાર ચાર્જ કર્યા પછી ચાલશે 402 કિલોમીટર