કર્ણાટકમાં પૂર્ણ બહુમતી સાથે કોંગ્રેસની સરકાર બન્યા પછી હવે સીએમ નક્કી કરવા માટે થયું સિક્રેટ વોટિંગ, સિદ્ધારમૈયા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે કરશે સોનિયા-રાહુલ સાથે મુલાકાત

કર્ણાટકમાં પૂર્ણ બહુમતી સાથે કોંગ્રેસની સરકાર બન્યા પછી હવે સીએમ નક્કી કરવા માટે થયું સિક્રેટ વોટિંગ, સિદ્ધારમૈયા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે કરશે સોનિયા-રાહુલ સાથે મુલાકાત