વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય જ્વેલિન સ્ટાર નીરજ ચોપડાએ 88.77 મીટરના થ્રો સાથે ફાઈનલમાં બનાવ્યું સ્થાન, પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે પણ કર્યું ક્વોલિફાય

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય જ્વેલિન સ્ટાર નીરજ ચોપડાએ 88.77 મીટરના થ્રો સાથે ફાઈનલમાં બનાવ્યું સ્થાન, પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે પણ કર્યું ક્વોલિફાય