વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો નીરજ ચોપરા, હરીફ પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે જીત્યો સિલ્વર મેડલ

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો નીરજ ચોપરા, હરીફ પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે જીત્યો સિલ્વર મેડલ