ફિલ્મ ‘હડ્ડી’ OTT પર રીલીઝ; નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની જોરદાર એક્ટિંગ, પરંતુ ‘હડ્ડી’ની સ્ટોરી તાકાત બતાવી શકી નહીં

ફિલ્મ ‘હડ્ડી’ OTT પર રીલીઝ; નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની જોરદાર એક્ટિંગ, પરંતુ ‘હડ્ડી’ની સ્ટોરી તાકાત બતાવી શકી નહીં