નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની માતાએ અભિનેતાની પત્ની ઝૈનબ ઉર્ફે આલિયા વિરુદ્ધ નોંધાવી FIR, બંને વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે પ્રોપર્ટીનો વિવાદ

નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની માતાએ અભિનેતાની પત્ની ઝૈનબ ઉર્ફે આલિયા વિરુદ્ધ નોંધાવી FIR, બંને વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે પ્રોપર્ટીનો વિવાદ