નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી પર પત્ની આલિયાના વકીલે લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, કહ્યું- ‘7 દિવસથી મારા ક્લાયન્ટને ખાવાનું નથી આપ્યું અને બાથરૂમમાં પણ નથી જવા દેતા’

નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી પર પત્ની આલિયાના વકીલે લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, કહ્યું- ‘7 દિવસથી મારા ક્લાયન્ટને ખાવાનું નથી આપ્યું અને બાથરૂમમાં પણ નથી જવા દેતા’