પાકિસ્તાનને મોટો ફટકો: ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહ ખભાની ઈજાને કારણે એશિયા કપની બહાર; ભારત સામેની મેચમાં ફિલ્ડિંગ વખતે થઇ હતી ઈજા

પાકિસ્તાનને મોટો ફટકો: ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહ ખભાની ઈજાને કારણે એશિયા કપની બહાર; ભારત સામેની મેચમાં ફિલ્ડિંગ વખતે થઇ હતી ઈજા