મહારાષ્ટ્ર MLC ચૂંટણીમાં નીતિન ગડકરી અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસનો ગઢ ગણાતા નાગપુરમાં ભાજપની હાર, મહાવિકાસ અઘાડી ગઠબંધનની જીત

મહારાષ્ટ્ર MLC ચૂંટણીમાં નીતિન ગડકરી અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસનો ગઢ ગણાતા નાગપુરમાં ભાજપની હાર, મહાવિકાસ અઘાડી ગઠબંધનની જીત