મુકેશ અંબાણીએ ખરીદ્યો જર્મન રિટેલર મેટ્રો એજીનો ઇંડિયન બિઝનેસ, 2850 કરોડમાં થઈ ડીલ

મુકેશ અંબાણીએ ખરીદ્યો જર્મન રિટેલર મેટ્રો એજીનો ઇંડિયન બિઝનેસ, 2850 કરોડમાં થઈ ડીલ