રાની મુખર્જીની ફિલ્મ ‘મિસિસ ચેટર્જી વર્સિસ નોર્વે’ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ; નોર્વેના એમ્બેસેડરે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું- ‘અમારી સંસ્કૃતિને ખોટી રીતે રજુ કરાઈ’

રાની મુખર્જીની ફિલ્મ ‘મિસિસ ચેટર્જી વર્સિસ નોર્વે’ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ; નોર્વેના એમ્બેસેડરે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું- ‘અમારી સંસ્કૃતિને ખોટી રીતે રજુ કરાઈ’