ફોટોશૂટ માટે ગોલ્ડન ડ્રેસમાં જોવા મળી મૌની રોય, એસેમ્બલ ડ્રેસમાં શો-ઓફ કર્યું સેક્સી ફિગર