50 મેગાપિક્સેલ કેમેરા, 5000mAh બેટરી સાથે લોન્ચ થશે Moto G23, ફોનની ડીઝાઇન લીક

50 મેગાપિક્સેલ કેમેરા, 5000mAh બેટરી સાથે લોન્ચ થશે Moto G23, ફોનની ડીઝાઇન લીક