સતત બીજા મહિને દૂધના ભાવમાં વધારો; મધર ડેરીએ આવતીકાલથી પ્રતિ લિટર 2 રૂપિયા ભાવ વધારવાની કરી જાહેરાત

સતત બીજા મહિને દૂધના ભાવમાં વધારો; મધર ડેરીએ આવતીકાલથી પ્રતિ લિટર 2 રૂપિયા ભાવ વધારવાની કરી જાહેરાત