કાબુલમાં અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયની બહાર થયો બ્લાસ્ટ, અંદર તાલિબાન અને ચીનના અધિકારીઓની ચાલી રહી હતી બેઠક, 20 લોકોના મોત

કાબુલમાં અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયની બહાર થયો બ્લાસ્ટ, અંદર તાલિબાન અને ચીનના અધિકારીઓની ચાલી રહી હતી બેઠક, 20 લોકોના મોત